Målinger siste time
Drammen havn

Klokkeslett målt
Temperatur

Temperatur
luft(rød) og sjø(blå)

Luftfuktighet

Fuktighet
i prosent

Vind Blå(kast), Rød(snitt)

Vindstyrke

Vindretning

Vindretning

Lufttrykk

Lufttrykk

Hastighetm/s

Siste vindmåling

 
sum soltimer

Solstråling

Lufttrykkmbar

Lufttrykk

 
Sum regnmm

Regn